Tabi Olduğu Mevzuat

ELELE Vakfı, iş ve işlemlerini aşağıda belirtilen yasal mevzuata göre yürütmektedir.

Kanunlar


Tüzükler


Yönetmelikler


Tebliğ ve Genelgeler


Diğer